Zamestnanie

 

Aktuálne pracovné ponuky.

Manažér výroby

Navrhovanie postupov výroby a rozsah technickej zvládnuteľnosti vlastnej výroby, organizovanie a hodnotenie zamestnancov výroby, kontrola dodržiavania pracovných postupov, spolupráca pri výbere dodávateľov hlavných materiálov. Zodpovednosť za výrobnú divíziu , výrobné postupy a za dodržiavanie termínov realizácii zákaziek.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Montér vstavaných skríň

Montér montuje spolu so svojím kolegom vstavané skrine a šatníky priamo u zákazníka v rámci Slovenska. Na montáže sa vychádza každý deň z Prievidze.

Požadovaná zručnosť. Práca s elektrickým hoblíkom a elektrickým náradím. Prax vo vedení dodávkového vozidla. Ochota učiť sa nové pracovné postupy. Zodpovednosť a komunikatívnosť.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Pracovník do stolárskej výroby

Hľadáme šikovných a zručných ľudí do stolárskej výroby. Nie je podmienkou byť vyučený v odbore. Skúsenosti s CNC strojmi sú vítané.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Stolár obsluha CNC

Práca v stolárskej dielni. Obsluha CNC vŕtacieho stroja.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Etický kódex pracovníkov firmy

1. Som čestný a priamy

2. Čo sľúbim, to aj splním. Ak nedokážem splniť čo som sľúbil, včas o tom informujem dotknutého a ospravedlním sa za to

3. Nepodvádzam, neklamem, nekradnem, nezamlčujem pravdu

4. Neprijímam žiadne úplatky

5. Nie som na pracovisku a nepracujem pod vplyvom alkoholu, alebo akýchkoľvek omamných látok

6. Som stotožnený a akceptujem poslanie firmy, firemné ciele a jej produkt milujem

7. Neprekážam druhému v práci, ale mu pomáham

8. Všetky moje pracovné aktivity smerujem k zákazníkovi, lebo ON je na prvom mieste

9. Pokora je cnosť

10. Neohováram nikoho: kolegov, zákazníkov, nepriateľov, konkurenciu = nehovorím o druhom to, čo mu nedokážem 
povedať priamo

11. O druhých ľuďoch hovorím slušne a s úctou

12. Nerobím nič čo by poškodilo firmu

13. Je mojou úlohou chrániť firmu pred poškodzovaním

14. Osobné a rodinné vzťahy mám v poriadku (predovšetkým s manželkou/manželom, partnerkou/partnerom, s deťmi)

15. Ak sa neviem stotožniť s bodmi tohto kódexu nemám vo firme miesto!