Zamestnanie

 

Aktuálne pracovné ponuky.

Brigádnik do štúdia nábytku

Pre naše štúdia v mestách BA, TT, NR, BB, hľadáme brigádnikov na nepravidelné zastupovanie počas neprítomnosti dizajnéra. Táto brigáda zahŕňa jednoduchú obsluhu, spísanie požiadaviek zákazníka, vyžiadanie kontaktu na spätné kontaktovanie zákazníkov, zodpovednosť za prevádzku štúdia počas otváracích hodín.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Manažér výroby

Navrhovanie postupov výroby a rozsah technickej zvládnuteľnosti vlastnej výroby, organizovanie a hodnotenie zamestnancov výroby, kontrola dodržiavania pracovných postupov, spolupráca pri výbere dodávateľov hlavných materiálov. Zodpovednosť za výrobnú divíziu , výrobné postupy a za dodržiavanie termínov realizácii zákaziek.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Montér vstavaných skríň

Montér montuje spolu so svojím kolegom vstavané skrine a šatníky priamo u zákazníka v rámci Slovenska. Na montáže sa vychádza každý deň z Prievidze.

Požadovaná zručnosť. Práca s elektrickým hoblíkom a elektrickým náradím. Prax vo vedení dodávkového vozidla. Ochota učiť sa nové pracovné postupy. Zodpovednosť a komunikatívnosť.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Pracovník do stolárskej výroby

Hľadáme šikovných a zručných ľudí do stolárskej výroby. Nie je podmienkou byť vyučený v odbore. Skúsenosti s CNC strojmi sú vítané.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Stolár obsluha CNC

Práca v stolárskej dielni. Obsluha CNC vŕtacieho stroja.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, zašlite nám svoj profesijný životopis na e-mail: info@hilkovic.sk.

Etický kódex pracovníkov firmy

1. Som čestný a priamy

2. Čo sľúbim, to aj splním. Ak nedokážem splniť čo som sľúbil, včas o tom informujem dotknutého a ospravedlním sa za to

3. Nepodvádzam, neklamem, nekradnem, nezamlčujem pravdu

4. Neprijímam žiadne úplatky

5. Nie som na pracovisku a nepracujem pod vplyvom alkoholu, alebo akýchkoľvek omamných látok

6. Som stotožnený a akceptujem poslanie firmy, firemné ciele a jej produkt milujem

7. Neprekážam druhému v práci, ale mu pomáham

8. Všetky moje pracovné aktivity smerujem k zákazníkovi, lebo ON je na prvom mieste

9. Pokora je cnosť

10. Neohováram nikoho: kolegov, zákazníkov, nepriateľov, konkurenciu = nehovorím o druhom to, čo mu nedokážem 
povedať priamo

11. O druhých ľuďoch hovorím slušne a s úctou

12. Nerobím nič čo by poškodilo firmu

13. Je mojou úlohou chrániť firmu pred poškodzovaním

14. Osobné a rodinné vzťahy mám v poriadku (predovšetkým s manželkou/manželom, partnerkou/partnerom, s deťmi)

15. Ak sa neviem stotožniť s bodmi tohto kódexu nemám vo firme miesto!