Technické špecifiká prevedení a použitých materiálov

Drevotrieskový konštrukčný materiál 

Na výrobu nábytku sú použité vysoko kvalitné dosky z rôznych materiálov od renomovaných výrobcov. Nepokladajte horúce nádoby priamo na pracovné plochy; používajte podložky. Chráňte spoje a zadné panely od vlhkosti a priamej vody. Vzávislosti od použitého materiálu a jeho rozmerov, bežné používanie môže viesť k určitému ohýbaniu stolových plátov, políc, zásuviek, soklov atď. Je to dovolené v rámci certifikovaných štandardov a v prípade zachovania funkčnosti a bezpečnosti produktov. Drevotrieskový materiál reaguje na svoje okolie; hovoríme, že stále „pracuje“. V závislosti od vlhkosti, sa môže rozpínať (zduriť) alebo sa sťahovať (zmraštiť). Preto tento materiál potrebuje určitý čas na „ustálenie sa“.  Konštantná kvalita vzduchu by mala byť v rozmedzí: vlhkosť: medzi 40 a 60%, teplota: 18 až 23 stupňov Celzia. To sú podmienky, za akých bol  váš nábytok vyrobený. V zásade platí, že ak sa vy cítite dobre a pohodlne, cíti sa tak aj váš nábytok. Tak isto, ako vám nerobí dobre extrémne vysoká vlhkosť vzduchu alebo silné priame slnko, nerobí to dobre ani drevu. Odporúčame vám zaobstarať si teplomer a vlhkomer do vašich príbytkov, aby ste vaše ovzdušie mohli monitorovať. Vysoká vlhkosť vzduchu prináša so sebou aj zvýšené riziko napadnutia plesňou, časom sa môžu vyskytnúť rozmerové rozdiely medzi horným plátom a korpusom, alebo sa môžu objaviť štrbiny pri kolíkoch. V prípade vysokej vlhkosti a veľmi veľkých výkyvov vo vlhkosti, sa môžu časti nábytku tvarovo deformovať (prehýbať výplne dverí), čo má za následok aj rozladenie kovania posuvných dverí. 

Dištancie (medzery) medzi pevnými a pohyblivými časťami 

Úplne nové výrobky môžu vykazovať rozdiely medzi prednými čelami a bočnými panelmi do 2 mm / 1 m. 
Medzi pohyblivými a pevnými komponentmi nábytku je potrebný odstup jednotlivých prvkov - špára (medzera). Táto je nevyhnutná pre bezproblémové fungovanie pohyblivých časti nábytku. Ich kontinuálna* spoľahlivosť závisí od ohľaduplného ovládania - manipulácie. Pohyblivé časti vyžadujú určitý rozsah a rozmerovú toleranciu v závislosti od konštrukcie a použitých materiálov. Najväčšia povolená tolerancia medzi spojmi rovnakej šírky v rámci jedného kusu nábytku je ± 25% od želanej šírky spoja, maximálne však 1 mm na 1 bežný meter dĺžky spoja. Vstavané skrine sú výnimkou; pri nich - ak je to potrebné - je povolená tolerancia 2 mm na 1 bežný meter spoja.


kontinuálne* - nepretržite, priebežne, stále, súvisle

Kovové prvky

Na výrobu viditeľných kovových častí a súčastí sa používajú  materiály ako chróm alebo galvanizovaný kov a/alebo leštený, eloxovaný* prípadne lakovaný hliník. Farba kovu sa môže javiť odlišná kvôli odrazu svetla. Na povrchu sa môžu objaviť pruhy, drobné bodky a nerovnosti ako nevyhnutné výsledky výrobného procesu. Tieto nerovnosti sú závažné a príčinou pre reklamáciu v momente, ak sú viditeľné zo vzdialenosti 0,7 metra.
Tieto isté podmienky platia aj v prípade povrchovo upravených profilov práškovaním, lakovaním a podobne.


eloxácia* - povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou

Nábytkové kovanie

Nábytok je vybavený vysokokvalitným kovaním. Napriek tomu tiež vyžaduje pravidelnú údržbu. Aby zachovali plnú funkčnosť, z času na čas potrebujú doladiť, hlavne v prípade, ak sa začínajú uvoľňovať.

Systémy posuvných dverí 

V prípade použitia dobehových (tlmiacich) mechanizmov  dverí (pri použití vysokých a úzkych dverí) je z konštrukčného a funkčného hľadiska kalkulovaná výška uchopenia dverí v ich strede, čo pri štandardnej vstavanej skrini (výška skrine 2350 - 2700 mm)  predstavuje výšku 1,5 m od spodku dverí. V prípade posúvania dverí v nižšej pozícií uchopenia, majú posuvné dvere tendenciu nakláňať sa, tento fakt nemôže byť považovaný za vadu výrobku, ale jeho nesprávne používanie. Spoľahlivosť, funkčnosť, životnosť posuvných systémov je závislá od ohľaduplnosti pri jeho používaní. V závislosti na intenzite používania je potrebná občasná kontrola posuvného kovania a jeho nastavenie, napríklad polohovače dverí, kolieska (viď záručný list, návod na nastavenie a údržbu). Vstavané skrine sa konštrukčne prispôsobujú nerovnostiam priestoru v ktorom sú inštalované –nerovnosti podlahy, stien a stropu. Z dôvodu funkčnosti a z estetického hľadiska sú posuvné dvere nastavené k priľahlej bočnici tak, aby bola čo najmenšia medzera medzi dverami a bočnicou, preto dvere voči opačnej bočnici môžu vykazovať diferencie, ako následok nerovnosti priestoru a nie je možné ho považovať za nedostatok.  

Sklo, zrkadlá, sklenené výplne dverí

Sklo, zrkadlá sú vyrábané metódou plaveného skla a vyhovuje bežným normám a smerniciam platným v EU. Korózia povrchu, ako jemné zahmlenie, prstence, pásy, šmuhy, alebo chyby v spektrálnej farbe sú bežným fyzickým javom viditeľným pri použití polarizovaného svetla. Drobné bublinky, zahmlenie, chyby, pásy alebo vlnky sú akceptované, kým bezpečnosť a funkčnosť produktov sú zachované. Tieto nedostatky musia byť posúdené za rozptýleného denného svetla z diaľky cca 1,0 m. Pre niektoré typy a rozmery sklených výrobkov je technicky nemožné dosiahnuť absolútne čistý a dokonalý jav skla.
Sklo je veľmi jednoduché poškriabať. Preto by nemali byť umiestnené na sklených povrchoch ostré predmety.
Ak sa voda alebo iná tekutina vyleje na sklo, je nutné ju okamžite odstrániť. Pri voľnom zaschnutí tekutín môžu zostať na povrchu stopy minerálov obsiahnuté v tekutine. Horúce a zmrznuté predmety sa nesmú položiť na sklo, keďže ho môžu poškodiť.
Z dôvodu rozdielnej úrovne tuhosti vo vnútri skla, rozdielne sklené povrchy môžu vykazovať rozdielne farebné odtiene. Obzvlášť hrany skiel môžu vykazovať rôzne odtiene zelenej


PAMÄTAJTE: SKLO NIE JE ODOLNÉ VOČI POŠKRIABANIU!

Osvetlenie skla

Kryštálovéosvetlenie, hlavne LED svetlá, môžu vytvárať rôzne farebné efekty na zelenejfarebnej škále skla, záleží na pozícii pozorovateľa v miestnosti, na uhlepohľadu a na ostatných svetelných zdrojoch v miestnosti. Ak sa pozorovateľpohne, zmení sa aj zelená farebná škála, ktorú vidí. Je to najviac viditeľné naosvetlených sklených podlahách. Nie je to znak, že by niečo nebolo v poriadku –je to jednoducho prirodzená vlastnosť tohto materiálu.

Farbené sklo

Farbené sklo je opálové* sklo s farebnou vrstvou na spodnej strane. Farba jednotlivých prvkov sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, rozmeru a hrúbky skla. Prírodná zelená farba skla sa môže javiť rozdielna vďaka odlišnostiam pri výrobnom procese a vďaka obsahu kremeňa ktorý je použitý. Vyhnúť sa týmto rozdielom je nemožné.

Tvrdené bezpečnostné sklo (jednotlivé tabule bezpečnostného skla)

Toto sklo je vyrobené spôsobom, kedy sa sklo v špeciálnej peci ohreje na 700 stupňov a následne na to sa prudko schladí („chladenie šokom“). Keď sklo prechádza týmito extrémnymi teplotnými zmenami, naruší sa jeho rozpínateľnosť a zvýši sa jeho ohybová pevnosť a odolnosť voči nárazom. Avšak tvrdosť a odolnosť proti poškriabaniu týmto procesom nie je ovplyvnená. To znamená, že ostré predmety, neglazúrovaná keramika a podobné predmety s ostrými povrchmi môžu takéto sklo poškriabať tak isto, ako obyčajné bežné sklo. Vysoké teploty a rýchle chladenie môžu spôsobiť jemné krivenie skla (dovolené je do 2 mm / 1 m). Drobné žilky a znaky spálenia sú typické charakteristiky bezpečnostného skla. Takéto sklo sa nesmie vystaviť vysokým teplotám, lebo drobné časti síranu nikelnatého môžu spôsobiť jeho roztrieštenie. Ak sa takéto sklo rozbije, rozsype sa na drobné kúsky, ktoré nemajú ostré hrany.

opál* - nepriehľadný nerast

Fólie, fototapety

Fototapety dverí sú lepené dodávateľom obyčajne týždeň pred plánovanou montážou. Po aplikácii fototapety na sklo alebo drevotriesku môžu vzniknúť jemné matné šmuhy a vzduchové mikro-bublinky, ktoré miznú najneskôr do 4 týždňov od nalepenia. Tapeta dozrieva na skle a drevo-trieske, pre 100% priľnutie na plochu je potrebná uvedená doba. Fólie, fototapety sa odporúča čistiť bežnými saponátmi určenými na sklo. Prosím postupujte podľa návodu na obale čistidla na sklo. Treba sa vyhýbať všetkým silným alkalickým čistiacim prostriedkom, kyselinám (napr. kyselina fluorovodíková), čističom obsahujúcich fluór a organické a anorganické rozpúšťadla, riedidlá a všetkým materiálom, ktoré môžu poškriabať sklo. 

Dekorakryl, polyakrylátové sklo

U prírodných výplni nie je garantovaná identická farba a veľkosť jednotlivých elementov voči vzorke. U niektorých kolekcií sa môžu vyskytnúť mikroskopické bublinky viditeľné proti svetlu, je to jednoducho prirodzená vlastnosť tohto materiálu a výrobného procesu. Tolerancia v hrúbke je +/- 1 mm.  

Elektrické komponenty

Elektrické časti a svetlá musia zostať odkryté, aby sa predišlo ich prehriatiu. Je tiež dôležité, aby sa pri výmene nahradili súčiastkami rovnakých parametrov (riziko poškodenia transformátoru). Výlučne školení odborníci smú inštalovať elektrické komponenty. Venujte prosím pozornosť informáciám v návodoch od výrobcova montážnym návodom.

Matrace, rošty

Na dodávané matrace a rošty sa vzťahujú návody a záručné podmienky výrobcov. Tieto sú súčasťou dodávky nábytku.  

 

NEWSLETER / NOVINKY

Mám záujem o novinky spoločnosti Hilkovič

REZERVUJ SI TERMÍN 

V NAŠOM ŠTÚDIU

ako darček od nás dostanete okamžitú zľavu 5% na Váš nákup! *