POKYNY K JEDNODUCHÉMU NASTAVENIU DVERÍ

Používaním dverí môže dôjsť k ich vychýleniu z pôvodne nastavenej (rovnovážnej) polohy. Dvere sú výškovo nastaviteľné na ľavej a pravej strane. Jednoduchým pootočením nastavovacej skrutky dostaneme dvere do pôvodnej rovnovážnej polohy. Mechanizmus a postup sa mierne líši v závislosti od použitého materiálu rámu.

 

NASTAVENIE VÝŠKY DVERÍ V HLINÍKOVOM RÁME:

Odstráňte dolnú plastovú krytku na bočnej strane dverí.

Pomocou krížového (PZ2) skrutkovača nastavte výšku dverí pootočením skrutky doprava smerom nahor, alebo pootočením doľava smerom nadol.

NASTAVENIE VÝŠKY DVERÍ V OCEĽOVOM RÁME:

Dvere v oceľovom ráme majú polohovateľné kolieska umiestnené na vnútornej strane dverí a prístup k nastavovacej skrutke je zhora.


Pomocou krížového (PZ2) skrutkovača nastavte výšku dverí pootočením skrutky doprava smerom nahor, alebo pootočením doľava smerom nadol.

Pokiaľ sa dvere samovoľne posúvajú a nedržia si svoju pozíciu pri zatvorenom stave, mohlo dôjsť k posunutiu polohovača umiestneného v koľaji.

NASTAVENIE POLOHOVAČA:

Pomocou plochého skrutkovača zatlačte na zúbok a posuňte polohovač do požadovanej pozície tak, aby koliesko dverí zapadalo medzi dva zúbky polohovača.

NEWSLETER / NOVINKY

Mám záujem o novinky spoločnosti Hilkovič

REZERVUJ SI TERMÍN 

V NAŠOM ŠTÚDIU

ako darček od nás dostanete okamžitú zľavu 5% na Váš nákup! *