Aby sme zabezpečili čo najhladší priebeh realizácie Vašej zákazky, pokladáme za potrebné na niektoré prevádzkové postupy vopred upozorniť. 

 

Príprava priestoru

V priestore realizácie zákazky je z Vašej strany potrebné:
-         zaistiť možnosť vjazdu a parkovania auta merača, respektívne montážnikov,
-         pred zameraním uvoľniť vymeriavaný priestor plánovanej vstavanej skrine alebo šatníka, alebo minimálne odsunutím súčasného nábytku zabezpečiť prístup pre merača. Je tiež vhodné podať mu informácie o rozvodoch vody, elektriky, plynu,a pod. v stenách, ku ktorým bude nábytok montovaný, aby sme mohli stavu rozvodov nábytok konštrukčne prispôsobiť,
-         sprístupniť priestor na vynosenie zákazky (vstup do objektu, chodby, schodiská ...),
-         zabezpečiť osvetlenie a možnosť napojenia na zdroj elektrickej energie,
-         zaistiť dostatočný priestor v miestnosti na manipuláciu, keďže pracujeme s veľkými nábytkovými kusmi,
-        pred prípadným zaprášením odporúčame ochrániť chúlostivé časti a veci v miestnosti proti prášeniu z vŕtania, pílenia a hobľovania, nakoľko nie je možné zaručiť bezprašný postup zhotovenia nábytku aj napriek tomu, že pri práci používame vysávače a odsávače prachu a pilín.

Časová náročnosť realizácie zákazky

Vašu zákazku zaradíme do výroby potom, ako sa s Vami:
- dohodneme na všetkých materiáloch, konštrukčných a technických detailoch
- svojim podpisom nám potvrdíte zákazkový list so zmluvnými podmienkami a grafickými návrhmi
- uhradíte nám zálohu v hotovosti alebo bezhotovostne v prípade platby bezhotovostným prevodom na firemný bankový účet.


Dodacia doba sa počíta odo dňa podpisu zákazkového listu a uhradenia zálohy. Presný termín montáže nábytku s Vami telefonicky dohodne majster expedície 1 až 2 týždne dopredu pred plánovanou montážou.


Dĺžka montáže je závislá od rozsahu a komplikovanosti zákazky, hrubý odhad Vám povie majster expedície pri   termínu montáže.

Prítomnosť pri montáži

Pre úspešné dokončenie zákazky odporúčame, aby ste Vy, ako zadávateľ zákazky, boli prítomný pri jej realizácii. V prípade výskytu nejasností pri montáži, alebo možností viacerých alternatív riešení, môžu byť s Vami priebežne odkonzultované, aby mohla byť zákazka ukončená podľa Vašich požiadaviek, čim predídeme nevyhovujúcim riešeniam vznikajúcim z nedorozumenia.

Taktiež je pri preberaní zákazky vhodné, ak si ako zadávateľ zákazku necháte predviesť, vysvetliť a ihneď pripomienkovať prípadné nejasnosti. Väčšina z nich sa dá vyriešiť hneď na mieste, čím dokážeme ušetriť Váš čas a starosti. Ak na nejaké nejasnosti prídete neskôr, samozrejme Vám tým nezaniká právo produkt reklamovať.      

Naše pracovné postupy

Keďže nábytok na mieru prispôsobujeme danostiam priestoru, používame pri práci elektrické ručné náradie ako hoblík, priamočiaru vypilovačku, príklepovú vŕtačku a pod. Tým pádom vzniká pri práci určitá prašnosť a hlučnosť, ktorú je potrebné tolerovať.

Vzhľadom k tomu, že náš nábytok prispôsobujeme danostiam a zložitostiam priestoru, nedokážeme vždy predvídať všetky prípadné komplikácie už vopred pri zmeraní priestoru, preto nie je vylúčené, že bude treba zákazku, alebo jej časť, dokončiť v iný deň. V takom prípade vás prosíme o súčinnosť pri nájdení termínu, kedy bude môcť byť montáž zákazky ukončená.


Prispôsobenie nábytkových dielov nerovnostiam stien, podlahy a stropu nikdy nie je možné na 100%, ale iba do určitej miery, preto aj zmluvné podmienky predurčujú základné tolerancie špár alebo rozmerových odchýlok.