Reklamačný formulár

ZÁKAZNÍK

Meno a priezvisko
Meno spoločnosti
Adresa
Mesto
PSČ
Krajina
Telefón
Email

MIESTO REKLAMÁCIE

Miesto reklamácie
Meno a priezvisko
Meno spoločnosti
Adresa
Mesto
PSČ
Krajina

Číslo objednávky
Číslo faktúry
Dátum montáže
Popis reklamácie

Odoslaním formulára dávam týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svoj súhlas spoločnosti Hilkovič s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov za účelom kontaktovania a vybavenia reklamácie.